Člani FireExpert Living Lab smo:

 • Svetovalne družbe za varstvo pred požarom,
 • Proizvajalci gradbenih proizvodov,
 • Poklicni gasilci,
 • Testni laboratoriji,
 • Univerze,
 • Vladne inštitucije,
 • Nevladne organizacije,
 • Ponudniki izobraževanj,
 • Zavarovalnice.

FireExpert Living Lab members are:

 • Fire safety consultants,
 • Construction products manufacturers,
 • Professional firefighters,
 • Voluntary firefighters,
 • Testing laboratories,
 • Research institutions,
 • Universities,
 • Government departments,
 • Non-government organisations,
 • Education service provider,
 • Insurance companies.